Όραμα:


Πατάμε σταθερά στο παρόν και ατενίζουμε το μέλλον με στόχο την κορυφή της αγοράς του ηλεκτρολογικού υλικού.

Αξίες:


  • Ειλικρίνεια και σχέση εμπιστοσύνης με πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές
  • Πελατοκεντρικότητα, προτεραιότητα μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη
  • Αποτελεσματικότητα | οι άνθρωποι μας θέλουμε να είναι αποτελεσματικοί για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις στο πελατολόγιό μας και να οδηγούν την εταιρεία μας σε βελτίωση της θέσης της στην αγορά.
  • Ανθρωποκεντρισμός | βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της εταιρείας μας, είναι οι άνθρωποί μας
  • Ομαδικότητα και συνεργατικότητα | οι άνθρωποι μας είναι μια ομάδα και μέσω της άψογης συνεργασίας και συντονισμού σας παρέχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση καλύπτοντας και τον πιο απαιτητικό πελάτη
  • Ποιότητα υλικού και παροχής υπηρεσιών | η εμπορία ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Αντίστοιχα η ποιότητα των υπηρεσιών μας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση.
  • Καινοτομία | η ανεύρεση νέων προϊόντων και λύσεων καθώς και νέων πιο άμεσων τρόπων εξυπηρέτησης των πελατών μας αποτελεί για εμάς δέσμευση
  • Ευελιξία | δεν είμαστε δύσκαμπτοι και θέλουμε να δίνουμε λύση ανά περίπτωση με βάση τιε ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη
  • Υπευθυνότητα | Οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας, είναι άκρως υπεύθυνες απέναντι σε πελάτες και προμηθευτές
  • Ενεργητικότητα | Κινούμαστε διαρκώς με στόχο να είμαστε πάντα μέσα στις εξελίξεις και σε αρκετές περιπτώσεις να σηματοδοτούμε αλλαγές στην αγορά προς όφελος της εταιρείας μας και του τελικού καταναλωτή.