Όλο και πιο επιτακτική γίνεται  ανάγκη ενός «έξυπνου» σπιτιού στις μέρες μας που θα το χαρακτηρίζει η άνεση, η ευκολία και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η ABB και η Hager φροντίζουν γι αυτό κατασκευάζοντας διάφορα «έξυπνα» προϊόντα και η Proton Power & Light διαθέτοντάς τα σε εσάς.