Τα καλώδια σαν μέσο μεταφοράς κάθε ηλεκτρικής τάσης είναι βασικό σημείο κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η Proton Power & Light έχει εξασφαλίσει για εσάς τις ανταγωνιστικότερες τιμές σε κορυφαίες εταιρίες όπως Nexans, DIMOULAS S.A κ.α. με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές συμμόρφωσης με τα τελευταία πρότυπα και κανονισμούς.