Οι πίνακες, τα υλικά ράγας και τα παρελκόμενα αυτών είναι βασικοί σταθμοί ασφάλειας και ελέγχου κάθε εγκατάστασης.

Σας προσφέρουμε τα υλικά των παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιριών HAGER, ABB, κ.α. εστιάζοντας στην ασφάλεια και στην αδιάλειπτη λειτουργία της εγκατάστασής σας