Έχοντας ως μια από τις βασικές της αξίες την υπευθυνότητα για τους ανθρώπους της και όχι μόνο , η Proton Power & Light  εκτός των άλλων προνομίων, προσφέρει και συνεχείς ευκαιρίες να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαιδευτικά, έχοντας στο νου την αδιάκοπη εξέλιξή τους σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα σχετικών του αντικειμένου τους και των νέων συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών.

Έτσι λοιπόν, διοργανώνει κάποια σεμινάρια και στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΒΒ, όπου τεχνικοί της παραπάνω εταιρείας θα παρευρεθούν προκειμένου να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της Proton σε νέα υλικά, ραγοϋλικό, αλλά και νέα υλικά τύπου free@home.

Σκοπός είναι να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των ανθρώπων της εταιρείας σε τεχνικά θέματα ώστε να μπορούν να δώσουν την καλύτερη και ολοκληρωμένη λύση και να εξυπηρετήσουν όσο πιο αποτελεσματικά μπορούν τις ανάγκες των πελατών τους.